Οι εξωσχολικές δραστηριότητες έχουν πραγματικά πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην εξέλιξή και την ανάπτυξή των παιδιών. Αυτές οι πολύτιμες  ώρες αντιπροσωπεύουν μια τεράστια ευκαιρία για τα παιδιά να μάθουν, ν’αναπτυχθούν, να δραστηριοποιηθούν. Μόλις ξεκαθαρίσετε τις διαθέσιμες εξωσχολικές δραστηριότητες, θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Αυτές οι εξωσχολικές δραστηριότητες έχουν συγκεκριμένους στόχους;

Οι στόχοι αυτοί ταιριάζουν με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού σας; Πιστεύετε ότι θα τους πετύχουν; Αναζητήστε εξωσχολικές δραστηριότητες που έχουν σαφείς στόχους. Αυξημένη σωματική δραστηριότητα, βελτιωμένες δεξιότητες ζωής ή βελτιώσεις στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Μια εξωσχολική δραστηριότητα έχει καλή εφαρμογή όταν υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ των στόχων σας και των στόχων του προγράμματος.

2. Θα έχει το παιδί μου ελεύθερο χρόνο;

Αφήνει αυτή η εξωσχολική δραστηριότητα ελεύθερο χρόνο στο παιδί μου; Ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών, δικαίωμα στην αυτενέργεια και την αυτοδιάθεση. Κατά τον ελεύθερο χρόνο τα παιδιά ξεδιπλώνουν τη δημιουργικότητά τους, αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες, εξελίσσονται, κοινωνικοποιούνται. Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών έχει άρρηκτη σχέση με την ψυχική τους υγεία,  γι’ αυτό καλό είναι να αφήνουμε στα παιδιά μερικές ώρες μέσα στην μέρα που να μην κάνουν απολύτως τίποτα!

3. Ποιος είναι υπεύθυνος αυτών των εξωσχολικών δραστηριοτήτων;

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καθοριστικοί σε οποιαδήποτε εξωσχολική δραστηριότητα. Το ιδανικό πρόγραμμα θα’ναι στελεχωμένο με επαγγελματίες που σκοπεύουν να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με τα παιδιά αλλά και ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις,  θα βλέπουν το κάθε παιδί σαν ξεχωριστή οντότητα και θα εστιάζουν στην προσωπική του βελτίωση. Προτιμήστε ολιγομελή τμήματα για να εξασφαλίσετε ότι τα παιδιά θα πάρουν αυτό που χρειάζονται από κάθε είδους δραστηριότητα.

4. Τί θα αποκομίσει το παιδί μου από την συγκεκριμένη εξωσχολική δραστηριότητα;

Είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας σκεπτόμενη το παιδί σας. Προσπαθήστε να κάνετε έναν συσχετισμό ανάμεσα στον χαρακτήρα του παιδιού σας και στα οφέλη που πιστεύετε ότι θα του παρέχει η εκάστοτε δραστηριότητα. Έτσι, θα σας είναι πιο εύκολο να καταλήξετε στην πιο σωστή επιλογή.

5. Θα αρέσει στο παιδί μου;

Τελευταίο, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, οι εξωσχολικές δραστηριότητες πρέπει να είναι διασκεδαστικές! Τα παιδιά παρακινούνται απ’τη διασκέδαση. Αν βρείτε ένα πρόγραμμα που το ενδιαφέρει πραγματικά, το παιδί σας θα ενθουσιαστεί και θα θέλει να συμμετάσχει. Μην υποχρεώσετε το παιδί σας να ακολουθήσει δραστηριότητες που δεν του αρέσουν επειδή τις κάνουν άλλα παιδιά της ηλικίας του. Το πιο σημαντικό είναι το παιδί να διασκεδάζει και να το λέει!