Προσφορές

-10%

Για ανέργους γονείς με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας.

-10%

Για μέλη πολύτεκνων οικογενειών

-20%

Για οικογένειες που έχουν δύο παιδιά ταυτόχρονα στο κέντρο μας