Εκμάθηση

Τρόποι

Οι εκπαιδευτικοί μας, συνοδοιπόροι στο ταξίδι των μαθητών στη γνώση και όχι απλοί παρατηρητές, βρίσκονται δίπλα σε κάθε παιδί, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητές του και τις προσωπικές του ανάγκες.

Καθοδηγητές στη σωστή οργάνωση του χρόνου μελέτης των σχολικών μαθημάτων, δεν είναι «ζωντανά λυσάρια», είναι οι άνθρωποι εκείνοι που θα λύσουν τις απορίες που προκύπτουν στη νέα ύλη αλλά και στην ήδη διδαχθείσα, με τρόπο διδακτικό και ουσιαστικό.

Το πρόγραμμά μας είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κάθε τάξης. Αποκλειστικά στο κέντρο μελέτης μας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γίνουν «Άριστοι στη Γλώσσα». Πρόκειται για μια καινοτόμο μέθοδο εξάσκησης στη γραμματική, στην ορθογραφία και στην έκθεση, που έχει ως στόχο τη θεμελίωση των πιο γερών βάσεων για την μετέπειτα επιτυχή πορεία των παιδιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Να τονιστεί πως υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Όταν η σχολική μελέτη τελειώσει, μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δραστηριότητες που λειτουργούν συμπληρωματικά στη σχολική ύλη, εξελίσσοντας ταυτόχρονα τις νοητικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. Το νέο «Εργαστήρι της δημιουργικής γραφής» λειτουργεί συμπληρωματικά στη σχολική ύλη, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν την γλωσσική ικανότητα, την φαντασία και την δημιουργικότητά τους. Με το εργαστήρι αυτό, τα παιδιά ενθαρρύνονται στη συγγραφή, εξοικειώνονται με διάφορα είδη γραφής και δημιουργούν τα δικά τους έργα.

Ηappy Learning στην πράξη
Happy Learning Owls

Σε Ποιους Απευθύνεται

Στους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου που

01

γνωρίζουν πως το «έξυπνο» διάβασμα, δεν είναι αυτό που απαιτεί ώρες ατελείωτης μελέτης, αλλά μεθοδικότητα και οργάνωση.

02

θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να καλύψουν τα τυχόν “κενά” τους.

03

θέλουν να είναι άριστα προετοιμασμένοι στα σχολικά διαγωνίσματα και στις σχολικές τους εργασίες.

04

αγαπούν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και τα σχολικά πειράματα και θέλουν να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο τους.

Στους γονείς των μαθητών που αποζητούν το καλύτερο για τα παιδιά τους, τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, ιδιαίτερα τις ώρες που εκείνα δεν θα είναι υπό την επίβλεψή τους. Οι άνθρωποί μας και ο τρόπος μας εγγυάται άριστα αποτελέσματα. Η καθημερινή ενημέρωση που μπορείτε εξάλλου να λαμβάνετε για την πορεία των παιδιών σας, θα μας επιβεβαιώσει!